10
Or  klim voroshilov
637.1
100/100
490/490
850/850
215
260
215
285
285


x2
1
100% 

()

2-
 (12547 )
 
  ()
  1-
,
44 18 8
876
1092
johonson-
ID 202562709


: klim voroshilov
.

DeusEx

:

1. - .
2. ,
3. : , .
4. - , , .
5. - .
6. , , .
7. - !!!
8. , .
9. ! 40%?
10. : , .
11. - , .
12. - !!!
13. , , -

__8888888_____88____888__888888_______8888888__88_______88__8888888__88___888___88888___
_88____88_____88___8888_88____88_____88_____88_888_____888_88_____88_88_8888___88___88__
_88____88_____88__8__88_______88_____88_____88_8888___8888_88________88888____88_____88_
__8888888_____88_88__88__888888______88_____88_88_88_88_88_88________888______88_____88_
_____8888_____88_8___88_______88_____88_____88_88__888__88_88________8888_____888888888_
____88_88_____888____88_88____88_____88_____88_88___8___88_88_____88_888888___88_____88_
_8888__88_____888____88__888888_______8888888__88_______88__8888888__88___888_88_____88_

~Alexandr Velikiy~ ))